Investormatch

Investormatch is een crowdfunding platform voor bedrijven. Investormatch verstrekt leningen. Het maximale leenbedrag is € 500.000. De minimale investering is € 100. Bezoek platform.

Gefinancierd per maand

Status lening portefeuille

  • Laatste update cijfers: De datum waarop het platform haar cijfers voor het laatst bijgewerkt heeft.
  • Netto rendement (methode platform): Het door het platform gepresenteerde netto rendement. Door de meeste platforms is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige afschrijvingen van openstaande leningen die momenteel geen betalingsachterstand hebben. Het is dus te verwachten dat het daadwerkelijke netto rendement niet hoger zal zijn dan het gepresenteerde netto rendement.
  • Netto rendement (methode AFM): Het netto rendement volgens de rekenmethode die de AFM aanbeveelt (bron, PDF), waarbij alle openstaande bedragen met een betalingsachterstanden vanaf 90 dagen afgeboekt zijn. Berekening: % gemiddelde bruto rente – ((EUR afgeboekt / EUR ontvangen rente) * % gemiddelde bruto rente) – % kosten per jaar.
  • Verstrekt (leningen): Het bedrag dat in totaal verstrekt is middels leningen.
  • Afgeboekt: Het percentage van de verstrekte som dat afgeboekt is, inclusief de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer (conform de aanbeveling van de AFM om deze af te boeken). Het zou kunnen dat het daadwerkelijk afgeboekte percentage lager uitvalt als een platform zekerheden van afgeboekte leningen weet uit te winnen.
  • Openstaand: Het percentage van het verstrekte bedrag dat nog af te lossen is (exclusief rente). Hoe hoger het percentage, hoe minder representatief het huidige netto rendement zou kunnen zijn voor het daadwerkelijk te behalen netto rendement.
  • Afgelost: Het percentage van het verstrekte bedrag dat afgelost is (exclusief rente).
  • Achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 45 tot 90 dagen (exclusief rente).
  • Geen achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen zonder betalingsachterstand (of een betalingsachterstand tot 45 dagen (exclusief rente)).

Alle gepresenteerde informatie is afkomstig van de website van Investormatch, of volgens bovenstaande methoden berekend op basis van deze informatie. Bekijk het portefeuille overzicht op de website van Investormatch.

De berekeningen zijn zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Mocht je desondanks op een fout stuiten, of vragen of suggesties hebben naar aanleiding van dit overzicht, laat het dan weten via info@crowdfundingcijfers.nl.

Awards