Collin Crowdfund

Collin Crowdfund richt zich op de financiering van (gevestigde) ondernemers. Collin Crowdfund verstrekt lineaire leningen van € 25.000 tot € 2.500.000. De minimale investering is € 100. Bezoek platform.

Kerncijfers

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

Gefinancierd per maand

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

Status lening portefeuille

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

  • Laatste update cijfers: De datum waarop het platform haar cijfers voor het laatst bijgewerkt heeft.
  • Netto rendement (methode platform): Het door het platform gepresenteerde netto rendement. Door de meeste platforms is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige afschrijvingen van openstaande leningen die momenteel geen betalingsachterstand hebben. Het is dus te verwachten dat het daadwerkelijke netto rendement niet hoger zal zijn dan het gepresenteerde netto rendement.
  • Netto rendement (methode AFM): Het netto rendement volgens de rekenmethode die de AFM aanbeveelt (bron, PDF), waarbij alle openstaande bedragen met een betalingsachterstanden vanaf 90 dagen afgeboekt zijn. Berekening: % gemiddelde bruto rente – ((EUR afgeboekt / EUR ontvangen rente) * % gemiddelde bruto rente) – % kosten per jaar.
  • Verstrekt (leningen): Het bedrag dat in totaal verstrekt is middels leningen.
  • Afgeboekt: Het percentage van de verstrekte som dat afgeboekt is, inclusief de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer (conform de aanbeveling van de AFM om deze af te boeken). Het zou kunnen dat het daadwerkelijk afgeboekte percentage lager uitvalt als een platform zekerheden van afgeboekte leningen weet uit te winnen.
  • Openstaand: Het percentage van het verstrekte bedrag dat nog af te lossen is (exclusief rente). Hoe hoger het percentage, hoe minder representatief het huidige netto rendement zou kunnen zijn voor het daadwerkelijk te behalen netto rendement.
  • Afgelost: Het percentage van het verstrekte bedrag dat afgelost is (exclusief rente).
  • Achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 45 tot 90 dagen (exclusief rente).
  • Geen achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen zonder betalingsachterstand (of een betalingsachterstand tot 45 dagen (exclusief rente)).

Alle gepresenteerde informatie is afkomstig van de website van Collin Crowdfund, of volgens bovenstaande methoden berekend op basis van deze informatie. Bekijk het portefeuille overzicht op de website van Collin Crowdfund.

Een aantal platforms hanteert een andere methode voor het berekenen van het netto rendement dan de AFM aanbeveelt en boekt openstaande bedragen met een betalingsachterstand vanaf 90 dagen niet (volledig) af. Collin Crowdfund boekt uit te winnen zekerheden niet af.

Awards