Crowdfunding in Nederland 2017

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro gecrowdfund

In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van 31% ten opzichte van 2016, toen 170 miljoen euro werd opgehaald. In 2017 werden meer dan 5.300 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.
 
Ondernemingen haalden in 2017 maar liefst 192,7 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 102.000 euro. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 14,4 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 15.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, is het totaal opgehaalde bedrag 13,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 6.000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 2,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 7.500 euro.
 
De groei van de crowdfunding markt is vergelijkbaar met vorig jaar: in 2016 was de groei namelijk 33%. Waar de crowdfunding markt van 2013 tot en met 2015 jaarlijks verdubbelde, lijkt crowdfunding nu definitief in een bescheidener tempo van exponentiële groei beland.
 

 
Duurzaamheid en duurzame energie
Duurzame ondernemingen en duurzame energie projecten maken een groeiend aandeel uit van de crowdfunding markt. Daarnaast halen deze ondernemingen en projecten gemiddeld hogere bedragen op. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat duurzaamheid en duurzame energie (naast vooruitzicht op financieel rendement) aanspraak maken op de maatschappelijke betrokkenheid van investeerders. Crowdfunding maakt het zo voor investeerders mogelijk om een directe en zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij.
 
Vastgoed
Naast duurzaamheid, valt ook vastgoed op als groeiende niche. Na wat koudwatervrees voor langlopende leningen, worden inmiddels steeds meer vastgoed projecten en hypotheken gefinancierd. Een recente uitschieter is Bruinisse Vastgoed uit Zeeland, dat voor de aankoop van 58 vakantiewoningen een lening van bijna 14 miljoen euro hoopt te financieren (het project telt niet mee met de cijfers van 2017, omdat het project op 31 december 2017 nog niet afgerond was). De looptijd van de lening is 15 jaar.
 
Goede doelen
Het aantal goede doelen dat gebruik maakt van crowdfunding is het afgelopen jaar fors gegroeid. Veel gevestigde goede doelen worstelen met het vinden en binden van nieuwe donateurs. Crowdfunding kan donateurs aanspreken die een directe bijdrage willen leveren aan een concreet project.

 
 

Crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de financiering voor een project of onderneming opgehaald wordt bij een grote groep donateurs of investeerders. Projecteigenaren en ondernemers presenteren hun financieringsvraag online en vragen potentiële funders om hun project of onderneming te financieren. In ruil daarvoor ontvangen funders bijvoorbeeld een financiële tegenprestatie of een beloning in natura.
 
De financiering kan verschillende vormen hebben:

  • Donatie: een financiële bijdrage zonder tegenprestatie
  • Rewards: een financiële bijdrage met tegenprestatie in natura (bijvoorbeeld een product of dienst)
  • Lening: een financiering die met rente wordt afgelost
  • Converteerbare lening: een investering die later omgezet wordt in een lening of aandelen
  • Aandelen: een investering waarbij de investeerder mede-eigenaar wordt van een onderneming

 
Allerlei soorten initiatiefnemers maken gebruik van crowdfunding. De markt is uit te splitsen in de volgende 4 categorieën initiatiefnemers:

  • Maatschappelijke projecten: Financiering voor maatschappelijke projecten, zoals een sportclub of buurtinitiatief
  • Creatieve projecten: Financiering voor creatieve projecten, zoals een film of theatervoorstelling
  • Ondernemingen: Financieringen voor ondernemers (starters, groeiers en MKB’ers)
  • Consumentenleningen: Leningen aan consumenten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto of verbouwing van een huis (ook wel peer to peer lenen genoemd)

 
Meer dan geld alleen
Crowdfunding gaat over meer dan geld alleen. Het is voor initiatiefnemers een tool om mensen te betrekken bij wat ze doen. Funders zijn de ambassadeurs van vandaag en morgen, van trouwe klanten tot betrokken donateurs of terugkerende bezoekers.
 
Toelichting op het onderzoek en de onderzoeksmethode
Het doel van deze publicatie is om gebruikers en stakeholders meer inzicht te geven in de dynamische crowdfunding markt. Aan de publicatie zijn geen rechten te ontlenen.
 
Het onderzoek geeft een overzicht van de crowdfunding campagnes die in 2017 succesvol afgerond zijn. Het onderzoek richt zich daarbij op de crowdfunding campagnes van alle Nederlandse crowdfunding platforms, Nederlandse projecten die gebruik maken van internationale crowdfunding platforms of een eigen tool of website gebruiken. Door doorlopend de voor iedereen en openbaar beschikbare data met veel zorg te verzamelen, ontstaat na een intensief onderzoek een compleet beeld van de crowdfunding markt in Nederland. Data over zonne-energie projecten is afkomstig van of geverifieerd met ZonnepanelenDelen.
 
Deze publicatie bevat een geaggregeerd overzicht van de markt. Wil je inzicht in een specifiek deel van de markt, zoals een branche of regio? Neem dan contact op voor een onderzoek op maat.