Crowdfunding in Nederland 2014

Crowdfunding: 63 miljoen euro in 2014

In 2014 is in Nederland 63 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van bijna 100% ten opzichte van 2013, toen nog 32 miljoen euro werd opgehaald.
 
In 2014 werden meer dan 2.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. In totaal is in Nederland van 2011 tot en met 2014 meer dan 100 miljoen euro via crowdfunding opgehaald.
 


 
Crowdfunding lijkt niet meer weg te denken uit het palet aan financieringsopties voor zowel maatschappelijke projecten, creatieve projecten als ondernemingen. De toegenomen bekendheid en het toegenomen gebruik van crowdfunding versterken de groei van de markt. Het valt op dat steeds meer gevestigde organisaties (zoals culturele instellingen en MKB ondernemingen) crowdfunding inzetten om een deel van een project of werkkapitaal te financieren en waar mogelijk ook de binding met hun doelgroep of klanten te vergroten.
 
Duurzame groei
Naarmate de crowdfunding markt groeit en diversifieert, nemen de initiatieven toe om deze groei te verduurzamen. Zo heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) op verzoek van minister Dijsselbloem aanbevelingen gedaan om de regulering van crowdfunding mee te doen groeien met de ontwikkeling van de markt. Daarnaast heeft branchevereniging Nederland Crowdfunding een gedragscode in het leven geroepen, waarbij onder andere aandacht is voor het beschermen van funders enerzijds en projecteigenaren en ondernemers anderzijds. Ook voorziet de branchevereniging in voorlichting richting ondernemers, financieel adviseurs en investeerders ten aanzien van de kansen en risico’s van crowdfunding.
 
Financiering & marketing
Een groot deel van de ondernemers die gebruik maken van crowdfunding, kiest er bewust voor om crowdfunding sec als vorm van financiering in te zetten. Deze ondernemers bieden funders vaak een interessante financiële tegenprestatie. Crowdfunding biedt echter ook mogelijkheden om ingezet te worden als marketinginstrument. Dankzij crowdfunding kan een project of onderneming meer zichtbaarheid en draagvlak krijgen. Dit vergt uiteraard kunde op het gebied van marketing. Maatschappelijke en creatieve projecten die crowdfunding inzetten, maken vrijwel altijd gebruik van beide aspecten van crowdfunding. Waar ondernemers vaak een financiële tegenprestatie bieden, is daar bij maatschappelijke en creatieve projecten geen sprake van. Dit uit zich vaak in een minder rationele en meer emotionele betrokkenheid van funders.
 
Kansen in 2015
Net als in de afgelopen jaren, is de verwachting dat crowdfunding in 2015 door blijft groeien. In het bijzonder wordt verwacht dat overheden zoals provincies en gemeenten en ook universiteiten actiever worden in het stimuleren van crowdfunding binnen hun regio of community. Specifiek voor zorg- en vastgoedprojecten bestaan kansen om nog meer gebruik te gaan maken van crowdfunding. Daarnaast zal door projecten en ondernemingen met een relatief grote financieringsbehoefte ook steeds vaker gebruik worden gemaakt van crowdfunding in combinatie met andere financieringsbronnen om een totale begroting of investering rond te krijgen. Bedrijfsadviseurs bij banken, accountants en financieel adviseurs anticiperen op deze ontwikkeling door hun kennis bij te schaven en eerste ervaring op te doen in het combineren van financieringsbronnen.