Crowdfunding in Nederland 2015

Crowdfunding: 128 miljoen euro in 2015

In 2015 is in Nederland 128 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van meer dan 100% ten opzichte van 2014, toen nog 63 miljoen euro werd opgehaald.
 
In totaal zijn in 2015 meer dan 3.500 projecten via crowdfunding gefinancierd, waarvan 1.208 ondernemingen, 856 creatieve projecten, 1247 maatschappelijke projecten en 374 consumentenleningen. Ondernemers, creatieve projecten en maatschappelijke projecten haalden gemiddeld respectievelijk 90.000 euro, 11.000 euro en 4.700 euro via crowdfunding op.
 


 
Horeca en vastgoed
Opvallend is de toename van crowdfunding voor horeca en vastgoed. Beide sectoren zijn meer dan andere sectoren genoodzaakt om te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen. Bovendien geldt voor horeca ondernemers dat zij in crowdfunding een manier zien om toekomstige klanten middels crowdfunding duurzaam te verbinden aan hun zaak.
 
Uitdagingen voor crowdfunding
Crowdfunding is de snelst groeiende vorm van financieren en is in 2015 opnieuw verdubbeld. Wat mogen we van 2016 verwachten? Crowdfunding maakt zich op voor een fase van verdere consolidatie en groei. Ook internationaal is die trend waarneembaar. Zo neemt na de eerdere wildgroei van nieuwe crowdfunding platforms in Europa sinds afgelopen jaar de groei van het aantal crowdfunding platforms in Europa af1.
 
Crowdfunding voor ondernemingen
Na jaren van vrijwel uitsluitend positieve berichten over crowdfunding in Nederland, worden nu ook kritische reacties geuit. Zo waarschuwde Ralph Hamers vanuit zijn functie als bestuurder van de Nederlandse Vereniging van Banken onlangs voor de risico’s van crowdfunding2. De AFM kondigde recent nieuwe regels voor crowdfunding aan als ‘permanent onderdeel van het functioneren van de financiele markten’3.
 
Crowdfunding voor cultuur, overheden en maatschappelijke organisaties
Afgelopen jaar hebben ook meer culturele instellingen, overheden en maatschappelijke organisaties zich aan crowdfunding gewaagd. Crowdfunding biedt deze organisaties de kans om mensen aan zich te binden, door mee te investeren in concrete projecten. Daarmee wordt een transitie zichtbaar van financiering van organisaties naar financiering van tastbare projecten.
Opvallend is ook dat crowdfunding wordt ingezet voor zaken die voorheen een louter publiek karakter hadden, zoals een ziekenhuis, speeltuin of festival in de stad. Een van de meest opvallende crowdfunding campagnes van afgelopen jaar was dan ook het ziekenhuis in Zeeland dat maar liefst 10,6 miljoen euro wist op te halen.
 
Referenties:
1. Crowdsurfer & EY, september 2015, Crowdfunding: Mapping EU markets and events study
2. Financieel Dagblad, november 2015, Banken waarschuwen voor risico’s crowdfunding
3. AFM, december 2015, Nieuwsbrief crowdfunding