Crowdfunding in Nederland 2012

Crowdfunding: 14 miljoen euro in 2012

In 2012 is in Nederland 14 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een fikse groei ten opzichte van 2011 en 2010, toen respectievelijk 2,5 miljoen en 0,5 miljoen euro werd opgehaald. De 14 miljoen euro werd door 570 projecten en ondernemingen opgehaald.

Een succesvol project of onderneming haalde in 2012 gemiddeld zo’n 12.000 euro op. 95% van de succesvolle crowdfunding campagnes vonden plaats op een crowdfunding platform en 5% op een eigen website.
 


 
De groei van crowdfunding is enerzijds te danken aan de afname van financiering door subsidie verstrekkers en banken. Anderzijds is het te danken aan de meerwaarde die crowdfunding biedt in de vorm van zichtbaarheid en betrokkenheid van een groot aantal financiers.
 
Crowdfunding voor ondernemingen
Met name ondernemingen maken steeds meer gebruik van crowdfunding. Werd in 2011 nog 700.000 euro door ondernemingen opgehaald, in 2012 was dit meer dan 4 miljoen euro. Voor ondernemingen is crowdfunding een aantrekkelijk alternatief voor bancaire financiering. Voor consumenten kan het een interessante vorm van investeren zijn. De gemiddelde investering in een onderneming is enkele honderden euro’s per investeerder.
 
Natuur, sport, wijk projecten en duurzame energie
In 2011 hebben de eerste natuur en sport projecten geexperimenteerd met crowdfunding. Afgelopen jaar is gebleken dat crowdfunding ook geschikt is voor de financiering van wijk projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energie. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot de vraag wat in de toekomst de rol is van bijvoorbeeld lokale overheden en energie maatschappijen. Wij verwachten een verschuiving van een uitvoerende functie naar het faciliteren van initiatieven.
 
Zorg, onderzoek en grootschalige projecten
De diversiteit van sectoren waarin crowdfunding toegepast kan worden lijkt eindeloos. In 2013 zullen we onder andere initiatieven zien op het vlak van crowfunding voor zorg innovaties en onderzoek. De bestaande niches zullen zonder uitzondering verder groeien. Daarnaast zien we ook de potentie van crowdfunding voor grootschalige projecten: De Windcentrale haalde afgelopen jaar maar liefst 7 miljoen euro op voor de aanschaf van twee windmolens. In 2013 zullen meerdere grootschalige projecten tot stand komen dankzij crowdfunding.
 
Groei
Op basis van de groeicijfers van de afgelopen jaren en de groei die we in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zien, is er geen reden om aan te nemen dat de groei van crowdfunding de komende tijd zal temperen. Ook voor 2013 geldt de verwachting dat crowdfunding een patroon van exponentiële groei blijft volgen.