Crowdfunding in Nederland 2013

Crowdfunding: 32 miljoen euro in 2013

In 2013 is in Nederland 32 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. In totaal werden daarmee meer dan 1.250 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Zowel het opgehaalde bedrag als het aantal gefinancierde projecten is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2012.
 
Ondernemingen haalden in 2013 maar liefst 28 miljoen euro op via crowdfunding, met als gemiddeld succesvol opgehaald bedrag 75.000 euro. Voor creatieve projecten bedraagt het totaal opgehaalde bedrag 2,9 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 6.000 euro. Voor non-profit projecten is het totaal opgehaalde bedrag 1,3 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project zo’n 3.000 euro.
 


 
Crowdfunding en andere vormen van financiering?
Nu crowdfunding een geaccepteerde financieringsvorm wordt, worden regelmatig combinaties gemaakt tussen crowdfunding en andere vormen van financiering. Bij ondernemingen is steeds vaker sprake van een combinatie met een bancaire financiering. Bij non-profit projecten kan crowdfunding gecombineerd worden met subsidies. Er ligt in 2014 een uitdaging voor banken om op een passende manier aansluiting te vinden bij crowdfunding voor ondernemingen. Dezelfde uitdaging bestaat bij bijvoorbeeld (gemeentelijke) overheden om crowdfunding als instrument te gebruiken in het licht van slinkende budgetten. Daarnaast spelen bij overheden ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie, actief burgerschap en de veelgenoemde participatiesamenleving.
 
Kansen in 2014
Naar verwachting zullen alle typen crowdfunding in 2014 door blijven groeien. In het bijzonder wordt verwacht dat design- en sportprojecten vaker via crowdfunding gefinancierd zullen worden. Ook voor vastgoed en natuurprojecten bestaan kansen om meer gebruik te gaan maken van crowdfunding. Crowdfunding voor duurzame energie lijkt inmiddels definitief doorgebroken.
 
De kracht van crowdfunding
De sterkste aantrekkingskracht van crowdfunding is misschien wel de directe relatie tussen een initiatiefnemer en financiers. Zonder tussenkomst van instituten en met direct contact verbinden financiers zich aan een specifiek initiatief. Deze directheid geeft crowdfunding een sterk sociaal karakter – het maakt een investering via crowdfunding meer dan enkel een financiële transactie. Crowdfunding geeft daarmee ook invulling aan de behoefte aan een menselijke, directe en transparante manier van financieren.