Crowdfunding voor cultureel erfgoed en musea

Een groeiend aantal cultureel erfgoed instellingen en musea gebruikt crowdfunding

De crowdfunding markt is de afgelopen jaren fors gegroeid en wordt door zowel maatschappelijke en creatieve projecten als ondernemingen steeds vaker ingezet. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht CrowdfundingCijfers.nl de status van crowdfunding voor cultureel erfgoed en musea in Nederland in kaart.
 
Voor een groeiend aantal maatschappelijke en culturele organisaties is crowdfunding een bron van financiering en manier om donateurs en bezoekers meer te betrekken. Crowdfunding kan een opstap zijn naar andere vormen van betrokkenheid en donateurschap. Ook voor cultureel erfgoed en musea is crowdfunding steeds relevanter, maar nog steeds bescheiden qua omvang.
 
In 2017 maakten 39 cultureel erfgoed instellingen en musea succesvol gebruik van crowdfunding en haalden daarmee in totaal bijna 8 ton op. Het gemiddeld succesvol opgehaalde bedrag was zo’n 20.000 euro. Het gemiddeld opgehaalde bedrag is voor cultureel erfgoed en musea consequent hoger dan gebruikelijk is voor creatieve projecten. Dit komt met name door een klein aantal campagnes dat een relatief groot bedrag ophaalt.
 

 
Het aantal succesvolle crowdfunding campagnes voor cultureel erfgoed en musea neemt sinds 2014 gestaag toe. In 2017 hebben 39 cultureel erfgoed instellingen en musea succesvol gebruik gemaakt van crowdfunding. In 2017 was 85% van de afgeronde crowdfunding campagnes voor cultureel erfgoed en musea succesvol. Dat is ongeveer gelijk aan de succesrate van 83% van voordekunst (het meest gebruikte platform voor creatieve projecten).
 
De 39 succesvolle campagnes maakten gebruik van verschillende platforms, maar voordekunst (15 campagnes), Voor je Buurt (7 campagnes) en crowdfunding via een eigen website (6 campagnes) waren het meest populair.
 
Meer weten? Bekijk de cijfers voor cultureel erfgoed en musea in de Erfgoed Monitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.