Funding Circle

Funding Circle is een financieringsplatform voor ondernemers. Funding Circle verstrekt leningen, onder andere via crowdfunding. Het leenbedrag is € 10.000 tot € 250.000. De minimale investering is € 100. Bezoek platform.

Kerncijfers

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

Gefinancierd per maand

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

*Gefinancierd door institutionele investeerders. Funding Circle presenteert deze cijfers per kwartaal. Het per kwartaal gefinancierde bedrag is in bovenstaande grafieken gelijk over de 3 maanden in dat kwartaal verdeeld. De grafieken geven dus geen exact beeld van de besloten financiering per maand. Voor 2017 geldt dat het bedrag gelijk over alle maanden van het jaar verdeeld is.

Status lening portefeuille

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

  • Laatste update cijfers: De datum waarop het platform haar cijfers voor het laatst bijgewerkt heeft.
  • Netto rendement (methode platform): Het door het platform gepresenteerde netto rendement. Door de meeste platforms is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige afschrijvingen van openstaande leningen die momenteel geen betalingsachterstand hebben. Het is dus te verwachten dat het daadwerkelijke netto rendement niet hoger zal zijn dan het gepresenteerde netto rendement.
  • Netto rendement (methode AFM): Het netto rendement volgens de rekenmethode die de AFM aanbeveelt (bron, PDF), waarbij alle openstaande bedragen met een betalingsachterstanden vanaf 90 dagen afgeboekt zijn. Berekening: % gemiddelde bruto rente – ((EUR afgeboekt / EUR ontvangen rente) * % gemiddelde bruto rente) – % kosten per jaar.
  • Verstrekt (leningen): Het bedrag dat in totaal verstrekt is middels leningen. Bij Funding Circle zijn leningen die niet (deels) via crowdfunding gefinancierd zijn ook onderdeel van dezelfde portefeuille.
  • Afgeboekt: Het percentage van de verstrekte som dat afgeboekt is, inclusief de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer (conform de aanbeveling van de AFM om deze af te boeken). Het zou kunnen dat het daadwerkelijk afgeboekte percentage lager uitvalt als een platform zekerheden van afgeboekte leningen weet uit te winnen.
  • Openstaand: Het percentage van het verstrekte bedrag dat nog af te lossen is (exclusief rente). Hoe hoger het percentage, hoe minder representatief het huidige netto rendement zou kunnen zijn voor het daadwerkelijk te behalen netto rendement.
  • Afgelost: Het percentage van het verstrekte bedrag dat afgelost is (exclusief rente).
  • Achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 45 tot 90 dagen (exclusief rente).
  • Geen achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen zonder betalingsachterstand (of een betalingsachterstand tot 45 dagen (exclusief rente)).

Alle gepresenteerde informatie is afkomstig van de website van Funding Circle, of volgens bovenstaande methoden berekend op basis van deze informatie. Bekijk het portefeuille overzicht op de website van Funding Circle.

Awards