Geef Onderwijs

Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen voor waardevolle onderwijsinitiatieven van scholen. Crowdfunding in het onderwijs kan bijna overal over gaan. Of het nu de financiering van de moestuin voor een vakoverstijgende leerlijn is, een compleet nieuw onderwijsconcept, muziekinstrumenten voor de middenbouw, een excursie naar het Rijksmuseum, het niet langer gesubsidieerde verkeersexamen of een aanvulling op de internationaliseringsactiviteiten, het kan!

Bezoek platform