Status leningportefeuilles

Update: 2 januari 2022

Deze informatie is alleen zichtbaar met een Pro Account. Aanmelden of inloggen.

  • Rendement: Het door het platform gepresenteerde netto rendement. In bijna alle gevallen is geen rekening gehouden met eventuele toekomstige afschrijvingen van openstaande leningen die momenteel geen betalingsachterstand hebben. Het is dus te verwachten dat het daadwerkelijke netto rendement van de huidige portefeuille op termijn niet hoger zal zijn dan het momenteel gepresenteerde netto rendement.
  • Rendement (AFM): Het ongewogen netto rendement waarbij conform de aanbeveling van de AFM (bron, PDF, aanbeveling 4) alle openstaande bedragen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer afgeboekt zijn. Berekening: % ongewogen gemiddelde bruto rente – ((EUR afgeboekt / EUR ontvangen rente) * % ongewogen gemiddelde bruto rente) – % kosten per jaar. Uitzondering: Het rendement van Collin Crowdfund betreft een gewogen rendement.
  • Verstrekt: Het bedrag dat in totaal verstrekt is middels leningen. Uitzondering: Het via Geldvoorelkaar verstrekte bedrag bevat ook 4 converteerbare leningen voor in totaal 991.200 euro. Bij sommige platforms is het middels leningen verstrekte bedrag groter dan het met crowdfunding gefinancierde bedrag. Deze portfolio’s bevatten ook leningen die niet met crowdfunding gefinancierd zijn.
  • Openstaand: Het percentage van het verstrekte bedrag dat nog af te lossen is. Leningen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer zijn niet meegeteld als openstaand. Hoe hoger het percentage, hoe minder representatief het huidige netto rendement zou kunnen zijn voor het daadwerkelijk te behalen netto rendement.
  • Achterstand: Het percentage van de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 45 tot 90 dagen.
  • Afgeboekt: Het percentage van het verstrekte bedrag dat afgeboekt is, inclusief de nog openstaande aflossingen met een betalingsachterstand van 90 dagen of meer. Het zou kunnen dat het daadwerkelijk afgeboekte percentage lager uitvalt als een platform zekerheden van afgeboekte leningen weet uit te winnen.
  • Update: De datum waarop het platform haar portefeuille cijfers voor het laatst bijgewerkt heeft. De AFM roept platforms op om ten minste maandelijks de cijfers bij te werken (updates die hier aan voldoen zijn groen gekleurd). Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft met haar leden afgesproken dat ten minste driemaandelijks te doen (updates die hier aan voldoen zijn geel gekleurd, updates die hier niet aan voldoen zijn rood gekleurd).

Alle informatie is direct afkomstig van de websites van de crowdfunding platforms zelf, of volgens bovenstaande methoden berekend op basis van deze informatie.

Niet alle platforms die leningen verstrekken publiceren cijfers over hun portefeuille. In dat geval is in de tabel een vraagteken (?) opgenomen.

Waarom zijn de twee netto rendementen soms verschillend van elkaar? Een aantal platforms hanteert een andere methode voor het berekenen van het netto rendement dan de AFM aanbeveelt en boekt openstaande leningen met een betalingsachterstand vanaf 90 dagen niet (volledig) af. Enkele voorbeelden: Bouwaandeel boekt na 90 dagen 30% van de dekkingswaarde niet af. Collin Crowdfund boekt uit te winnen zekerheden niet af, maar neemt wel een extra reservering. Horeca Crowdfunding, Kapitaal Op Maat en Lendahand boeken openstaande leningen met een betalingsachterstand na 365 dagen af.

Bovenstaande tabel bevat een overzicht van de crowdfunding platforms die actief zijn in Nederland en leningen aanbieden. Het overzicht geeft geen compleet beeld van het rendement van alle crowdfunding projecten in Nederland. Een aantal platforms presenteert immers geen rendement, projecten die geen platform gebruiken zijn niet opgenomen en de rendementen uit crowdfunding middels verkoop van aandelen en converteerbare leningen zijn niet meegenomen (behalve 4 converteerbare leningen a 991.200 euro bij Geldvoorelkaar). De berekeningen zijn zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Mocht je desondanks op een fout stuiten, of vragen of suggesties hebben naar aanleiding van dit overzicht, laat het dan weten via info@crowdfundingcijfers.nl.